top of page

Original painting by Karolina Jarmalyte  "Vitality" was sold to the music band MIKE & THE SUN and become "Discow" album cover.

 

The painting depicts the power of the vitality of life, which is present in all living things and gives continuity to life. Bold brush strokes and colors, combine individual elements into one living work, which reflects the diversity of life forms and the variety of different existences. The author invites the viewer to dive into the flow of colors and shapes and feel your inner life energy.

 

Paveikslas  "Gyvybingumas" buvo parduotas muzikos grupei „MIKE & THE SUN“ ir tapo „Discow“ albumo viršeliu.

 

Paveikslas vaizduoja gyvenimo gyvybingumo galią, esančią visuose gyvuose dalykuose ir suteikiančią gyvenimui tęstinumą. Ryškūs potėpiai ir spalvos, atskirus elementus sujungia į vieną gyvą kūrinį, kuris atspindi gyvybės formų ir skirtingų egzintencijų įvairovę. Autorė kviečia žiūrovą pasineriant į paveikslo spalvas ir formas pajusti savo vidinę gyvybės energiją.

PAINTING ON CANVAS / VITALITY / 2020

€303Price
OUT OF STOCK
  • 40×61 cm

JOIN! GET SPECIAL OFFERS AND ARTICLES WITH ART & INTERIOR TIPS!

Thanks for submitting!

bottom of page