top of page

RETURN RULES
 

RETURN RULES

Artworks are not refundable items, it requires the consent of the seller. But do not worry - if you hesitate, contact me, not longer than 14 calendar days from the receipt of works of art (excluding custom painted or made artworks orders) thru mail hellojarmalyte@gmail.com and I will offer You a solution or You will be invited to choose another item from my shop for the amount of the item you would like to return.

How to return non-custom made, other product?

To return the goods, write us an e-mail. E-mail hellojarmalyte@gmail.com, and inform about the intention to return or replace the product with other products. We will agree on the conditions for changing to another size/model or return.

These goods can be returned within 14 calendar days from the receipt of the goods.

The returned product must be: unused, undamaged, not lost its appearance, the label has not been removed from the product, the product is complete, the product is in undamaged original packaging.

You must attach an invoice or a copy of it and your bank account number (20 digits) to the returned item, along with your name, for a refund.  After receiving the returned product and evaluating it, we undertake it within 10 working days. d. transfer money to the account specified by you for the purchased product, but we do not reimburse delivery and courier services.

Upon receipt of damaged packaging or goods that do not meet the requirements of the return rules, we will return it to the sender.

For goods purchased through www.karolinajarmalyte.com, the money will be returned by bank transfer to the account specified by you within 10 working days. d. from the date of receipt of the returned goods.

When returning the goods to the Seller, the Customer must in all cases provide the Seller with the documents for the purchase of goods. Shipping costs are non-refundable.

The cost of returning the product is paid by the customer. They are non-refundable.

if you have any questions or need more information contact us at hellojarmalyte@gmail.com
 

 

PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą meno kūriniai yra negrąžinama prekė, tam reikalingas pardavėjo sutikimas. Bet nesijaudinkite - jei gu sudvejojote, susisiekite su manimi ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo meno kūrinio gavimo (išskyrus pagal užsakymą tapytus ar gamintus meno kūrinių užsakymus) el. paštu: hellojarmalyte@gmail.com ir rasime sprendimą arba Jums pasiūlysiu išssirinkti kitų prekių iš mano parduotuvės.

 

Kaip grąžinti ne pagal užsakymą pagamintą, kitą produktą? (ne meno kūriniai)

 

Norėdami grąžinti prekes, parašykite mums el. laišką paštu hellojarmalyte@gmail.com ir informuokite apie ketinimą grąžinti arba pakeisti produktą kitais produktais. Sutarsime dėl sąlygų.  Pakeisime netinkamą dydį / modelį ar grąžinsime pinigus.

Šias prekes galima grąžinti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo.

 

Grąžinama prekė turi būti: nenaudota, nepažeista, nepraradusi savo išvaizdos, etiketė nuo prekės nepašalinta, prekė yra sukomplektuota, prekė yra nepažeistoje originalioje pakuotėje.

 

Norėdami grąžinti pinigus, prie grąžinamos prekės turite pridėti sąskaitą faktūrą arba jos kopiją ir savo banko sąskaitos numerį (20 skaitmenų) kartu su savo vardu.

 

Gavę grąžinamą prekę ir ją įvertinę, įsipareigojame per 10 darbo dienų. d. perveskite pinigus į jūsų nurodytą sąskaitą už įsigytą produktą, tačiau mes nekompensuojame pristatymo ir kurjerio paslaugų.

 

Gavę sugadintą pakuotę ar prekes, kurios neatitinka grąžinimo taisyklių reikalavimų, grąžinsime ją siuntėjui. Už prekes, įsigytas per www.karolinajarmalyte.com, pinigai bus grąžinti banko pavedimu į jūsų nurodytą sąskaitą per 10 darbo dienų nuo grąžinamų prekių gavimo dienos.

 

Grąžindamas prekes Pardavėjui, Klientas visais atvejais privalo Pardavėjui pateikti prekių pirkimo dokumentus.

Siuntimo išlaidos negrąžinamos. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka klientas.

 

Jie negrąžinami. jei turite klausimų ar reikia daugiau informacijos, susisiekite su mumis adresu hellojarmalyte@gmail.com

bottom of page